All fields are required.

Close Appointment form

Cliënten

In ‘ Opname tot vertrek’ worden in het kort de stappen uitgelegd van de opname tot vertrek van de clëent uit het MPC.
Het Reglement en  de Overeenkomst van verblijf in het MPC Terbank, zijn de officiële papieren die moeten ondertekend worden bij opname
De ‘Jongerenraad‘ is het inspraak- en adviesorgaan van de + 15 jarigen van het MPC.
De ‘Gebruikersraad‘ is het inspraak- en adviesorgaan van de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van het kind of de jongere.
In ‘klachten’ wordt uitgelegd hoe het MPC omgaat met klachten en is er mogelijkheid om rechtstreeks een klacht door te sturen via e-mail.