All fields are required.

Close Appointment form

Gebruikersraad

Er is een Gebruikersraad op MPC Terbank. Dit is een vergadering waar de gebruiker zijn idee kwijt kan over de werking van MPC Terbank.
Ouders en +18-jarige jongeren mogen weten wat er allemaal gebeurt op MPC Terbank. Zij hebben ook het recht om hun mening te zeggen, om op een aantal punten advies te geven en om over heel wat punten mee te beslissen. Dat kan allemaal op de Gebruikersraad.

In deze Gebruikersraad zitten minstens 3 ouders of wettelijke vertegenwoordigers van jongeren of volwassen bewoners die op MPC Terbank verblijven. Het maximum is 11 mensen met iemand uit iedere leefgroep. Deze mensen zitten voor 4 jaar in de gebruikersraad.  Gezien de uitbreiding naar ambulante hulpverlening, werd ook het proces gestart om deze betrokken ouders uit te nodigen om deel uit te maken van de Gebruikersraad.

Na 4 jaar worden er nieuwe mensen gekozen door alle ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Dit zal terug dienen te gebeuren in 2016.

Als er beslist wordt dat de jongere niet meer op MPC Terbank zal blijven, dan kan zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger ook niet meer in de gebruikersraad zitten.

De voorbije jaren waren er talrijke meerderjarige gebruikers zelf actief in de gebruikersraad. Deze hebben echter allen een nieuwe weg gevonden naar de zorg voor volwassenen of verblijven terug thuis, waardoor deze groep tijdelijk niet vertegenwoordigd is en de groep enkel is samengesteld uit wettelijk vertegenwoordigers.