All fields are required.

Close Appointment form

Jongerenraad

Doel van de jongerenraad.

De Jongerenraad creëert een structurele inspraak en overlegorgaan voor de jongeren in onze voorziening. Op enkele na zijn alle leefgroepen op dit moment vertegenwoordigd.
Het jongste lid is 10 jaar en het oudste 20 jaar.

Maandelijks komen we samen en werken we in één grote groep, dit steeds rond een bepaald thema. Sterke en minder sterke gasten vullen elkaar naadloos aan.
Dit is een succeservaring op verschillende gebieden. Van het eventueel niveauverschil valt weinig te bespeuren.  Dit systeem werkt echt.

De groep wordt begeleid door Tina, een vaste opvoedster, ze wordt ondersteunt door Kaat, een vaste externe vrijwilligster.
Indien mogelijk sluit een stagiaire psychologie/pedagogie aan.

Samenstelling:

Jongeren: Afvaardiging uit verschillende leefgroepen, min. leeftijd:  10 jaar, minimale communicatievaardigheden vereist.

Begeleiding: Een externe vertrouwenspersoon met kennis van de doelgroep, Kaat Cockx, is procesbegeleider (gezicht voor de gasten) en wordt ondersteund door een intern begeleider,
Tina Dottermans – opvoedster MPC Terbank.

Agenda:

In samenspraak met de jongeren worden de agendapunten opgesteld. Een vaste agendastructuur biedt ondersteuning en houvast.

Mogelijkheden:

  • Inspraak en suggesties activiteiten AttrAktief.
  • Wij besturen mee: Organisatorische punten en bieden de werking van MPC Terbank in jongerentaal aan.
  • Thema gerichte aspecten: Computer, drugs, communiceren, …

Afhankelijk van de agenda kunnen directie, AttrAktief en/of andere externen aansluiten.

Voorbereidende vergadering:

Tweejaarlijks spreken wij af om alles te evalueren en eventuele nieuwe puntjes op de agenda te zetten.
We bespreken wie welke punten op zich zal nemen.

De agenda wordt samengesteld door de persoon die de vergadering zal begeleiden, daarna wordt de definitieve agenda gepubliceerd.
Deze manier werkt voor ons heel positief.