All fields are required.

Close Appointment form

Klachten

Ben je niet tevreden of heb je een klacht over MPC Terbank vzw?

Voor een jongere die door het MPC Terbank begeleid wordt, is het belangrijk dat de ouders en de jongere goede informatie krijgen.         Bij een opname in een leefgroep wordt het een document ‘Het Reglement van MPC Terbank’ samen met de jongere en de ouders gelezen en getekend voor ‘goedgekeurd . Hierin kunnen zij  lezen wat hij of zij kan doen  met een klacht over MPC Terbank.

‘Wat als je een klacht hebt’ staat ook in de Jongerenbrochure die elke jongere krijgt bij een opname in MPC Terbank.

Ook externe personen kunnen bij ontevredenheid contact opnemen met  een medewerker  van MPC Terbank en indien nodig een mondelinge of schriftelijke klacht indienen.

Een klacht indienen.

Het kan zijn dat men over iets op MPC Terbank helemaal niet tevreden is. Dan kan men een klacht indienen.  Dit verloopt volgens de volgende stappen.
Stap 1   Best praat men eerst met de mensen van MPC Terbank zelf (de opvoeders of iemand anders van MPC Terbank) over de klacht.

Stap 2  Indien het probleem niet opgelost geraakt door erover te praten, kan men een klacht indienen op papier bij de directeur. Dat kan bij elk van de drie leden van het directieteam, we gebruiken verder ‘directeur’.

Als opschrijven te moeilijk is, kan altijd een afspraak gemaakt worden bij de directeur of kan men iemand vragen die kan helpen bij het opschrijven. Wanneer de directeur de klacht gehoord heeft, zal hij/zij dit opschrijven in een speciaal boek, “het klachtenboek”. De directeur zal binnen de 30 dagen schriftelijk laten weten wat er aan het probleem gedaan zal worden.

Stap 3   Als de jongere of de ouders niet tevreden zijn over wat er met de klacht werd gedaan, dan kan men een nieuwe brief schrijven naar de “interne klachtencommissie” van MPC Terbank.

In deze interne klachtencommissie zit:  –   één iemand die in de Raad van Bestuur van MPC Terbank zit;                –   één persoon aangeduid door de Gebruikersraad

Deze mensen zullen praten met iedereen die iets te maken heeft met het probleem. Ze zullen zo proberen het probleem op te lossen. Binnen de 30 dagen zullen zij hun mening over het probleem op papier meedelen, zowel aan de jongeren/de ouders als aan de directie van MPC Terbank.

Als de klachtencommissie vindt dat er inderdaad een probleem is en dat je gelijk hebt om daarvoor een klacht in te dienen, dan moet MPC Terbank binnen de 30 dagen aan de jongere/de ouders schriftelijk laten weten wat ze aan het probleem zullen doen.

De contactgegevens van deze mensen kunnen opgevraagd worden rechtstreeks via het secretariaat van MPC Terbank of via een mailtje aan secretariaat@mpcterbank.be.

Stap 4  Als de jongere of de ouders nog steeds niet tevreden zijn over wat er met de klacht is gebeurd, dan kan men contact opnemen met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Het VAPH is een officiële organisatie. Het VAPH zal dan nagaan of MPC Terbank zich aan de reglementen houdt.