All fields are required.

Close Appointment form

Reglement

Bij opname wordt in de vorm van een verblijfsovereenkomst , met de ouders een contract ouders gemaakt,
dat ook verwijst naar een reglement.
Hierin worden belangrijke inhoudelijke en organisatorische aspecten i.v.m. de opname
van het kind/jongere behandeld.
Ook de rechten en plichten van de gebruiker worden er omschreven.
Als de jongere meerderjarig is, gaat hij dit contract met ons centrum aan.

Mogelijkheid tot openen van de documenten Reglement van het MPC Terbank vzw en Overeenkomst van verblijf in het MPC Terbank vzw.