All fields are required.

Close Appointment form

Hoe aanmelden ?

De opname in een leefgroep

Dit is een ingrijpende gebeurtenis zowel voor het kind als voor zijn omgeving.
Daarom besteden we veel zorg aan de voorbereiding ervan.
Samen met alle betrokkenen (kind, gezin, school en instelling) willen we in de eerste plaats komen tot een goede omschrijving van de zorgvraag.
Wie zich wil aanmelden doet dit via ons mailadres: opnamedienst@mpcterbank.be.

Deze dienst verzamelt de nodige gegevens en stelt een dossier samen. In gemeenschappelijk overleg beslissen de directie, de kinderpsychiater en de orthopedagogen op ons maandelijks opnameteam of de vraag in aanmerking komt voor verder onderzoek. De doorslaggevende criteria hierbij zijn: de regio, het verstandelijk niveau, de aard van de problematiek en de leeftijd van het kind.  Wanneer ons opnameteam een positieve beslissing neemt, komt het kind of de jongere op onze wachtlijstvoor een bepaalde leefgroep terecht.

Wanneer er dan plaats is in één van de leefgroepen waar het kind of de jongere terecht kan volgen één of meer (intake-) gesprekken met de ouders en het kind en een kennismaking met de leefgroep.
Het verblijf zelf proberen we zo goed mogelijk af te stemmen op de individuele noden en behoeften van het kind en zijn gezin.

Een vertrek uit een leefgroep

De stap die het kind na zijn verblijf in onze voorziening zet, kan zeer verschillen: terug naar huis, naar een instelling voor volwassenen, naar een andere begeleidingsvorm,…

We vinden het erg belangrijk dat het verblijf in onze instelling regelmatig geëvalueerd wordt met de direct betrokkenen.