All fields are required.

Close Appointment form

Ondernemingsraad

Inspraak vanuit de werknemers kan op heel wat manieren en momenten gebeuren.

Onder andere via teamvergadering, werkoverleg of functioneringsgesprek kunnen werknemers hun ideeën, grieven of standpunten bespreken en verdedigen.

En natuurlijk is er de wettelijke vertegenwoordiging van de werknemers in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk.

Deze inspraakorganen hebben in het MPC Terbank reeds jaren een duidelijke vaste positie ingenomen.

Na de sociale verkiezingen van 2012 zijn er, zowel voor de ondernemingsraad als voor het comité, 5 mandaten voor BBTK/ABVV en 1 mandaat voor LBC/ACV.

Natuurlijk zijn we inhoudelijk sterk bezig geweest en hebben een hele boel thema’s besproken.

We werken steeds vanuit het overlegmodel.

Dit in consensus als het kan maar in “conflict” als het moet.