All fields are required.

Close Appointment form

Vorming

VORMINGSINFO

Maart 2019

SCHRIJF IN VIA HET INSCHRIJVINGSFORMULIER / de link te vinden op het bureaublad van de computer van de leefgroep

OF

NEEM CONTACT OP MET GERRIT VIGNERO

 

gerrit.vignero@mpcterbank.be

 

Vormingen Intern

Geplande vormingen

5/4/2019 – De sorrybox en herstelgericht werken, door Eric Beke.

26/4/2019 – 9.30 u. tot 12.30 u. Introductie Contextueel denken.

23/5/2019 – verschillende inschrijvingsmomenten. PTV, door Marlene Wörner.

3/6/2019 – Zelfverwonding bij jongeren,  door Nadine Callens.

18/10/2019 & 25/10/2019 – namiddagen – Methodiek Gentle Teaching, door Karel De Corte.

Uitgestelde vorming

Door omstandigheden is de vorming EHBO niet doorgegaan. Deze wordt opnieuw gepland.

EHBO-opleiding door Hilde Schollen, sociaal verpleegkundige in Martine Van Camp. Nieuwe datum wordt gepland. Er zal gekeken worden of de ingeschrevenen dan nog kunnen aansluiten en de open plaatsen zullen worden doorgegeven. Het was volzet.

Inschrijven via https://goo.gl/forms/QNX2MG3EDfowN6O83

Geplande vormingen

De Sorrybox en Herstelgericht werken door Eric Beke, Orthopedagoog MPC Terbank. Alles wat je wilde weten, maar niet vond rond de sorrybox en de visie erachter komen deze voormiddag aan bod.  Nieuwe datum 5 april.  Nieuwe inschrijvingen https://goo.gl/forms/HQE6wz66zKbMQHSm2

PTV technieken, Marlene Wörner. Verschillende opleidingsmomenten.

23/5/2019 – 9.30-11u: https://goo.gl/forms/Yiy5KZz78RFZiVC72

23/5/2019 – 11.15- 12.45u https://goo.gl/forms/bDJeFj0658X5pV9g1

23/5/2019 – 13.30 – 15u: https://goo.gl/forms/HAN2e8rcdYjj64jL2

Zelfverwonding bij jongeren: een uitlaatklep voor moeilijke emoties… maar ook als agressie naar jezelf of naar de buitenwereld toe? – door Nadine Callens – 3 juni 2019

Jongeren verwonden zich vaker dan we denken. Voor hen soms een middel om met heel onaangename en lastige gevoelens om te gaan. Maar soms gebruiken ze het ook als dreiging of chantage.
In deze vorming krijg je enerzijds meer begrip voor jongeren die zichzelf verwonden en anderzijds leren je ze ook begrenzen. Je leert mogelijkheden om hulpverlenend met ze om te gaan en krijgt handvaten om ze binnen leefgroepen te begrenzen. De aanpak is geïnspireerd op het oplossingsgericht werken en op de visie van Nieuwe autoriteit/geweldloos verzet. Inschrijven via https://goo.gl/forms/HC15LVaFJRbqtWbr2

Gentle Teaching: De kracht van verbinding om geweld te voorkomen – door Karel De Corte – 18 oktober & 25 oktober 2019

Gentle Teaching biedt een inspirerend denkkader rond omgaan met agressie of moeilijk verstaanbaar . In een dagvullende uiteenzetting met veel praktijkvoorbeelden en veel ruimte voor interactie worden geen recepten aangereikt, maar wel handvatten om de negatieve spiraal te doorbreken. De focus wordt gericht op het uitbouwen van een gelijkwaardige en onvoorwaardelijke relatie tussen de hulpverlener en de cliënt. Deze relatie is eerst het doel, en wordt daarna een middel om op een geweldloze manier vastgelopen situaties te deblokkeren. Meer info over deze vorming: surf naar https://www.icoba.be/gentle-teaching

Omgaan met seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren – datum nog te bepalen – door Aditi Iter

Inschrijven kan via https://goo.gl/forms/n5U9N3IADX94i3EH3

Vormingen Extern

Het uitgebreide extern vormingsaanbod kan je raadplegen onder het Vorming-icoontje op je bureaublad (document: vormingsinfo maand, vanaf pagina 3)

Icoba heeft een hele reeks gratis vormingen. Overzicht hiervan kan je vinden op: https://www.icoba.be/aanbod?PreLoad=VOHI 

Inschrijvingen kunnen gebeuren via Gerrit Vignero.

Andere:

 

Nieuwe boeken/tijdschriften in de bib 

Het vlaggensysteem voor kwetsbare groepen
Door: Sensoa
Code: 2 SENS
Emotieregulatie bij kinderen en adolescenten.
Door Southam-Gerow, M.
Code : 4 SOUT
Handboek emotionele ontwikkeling en verstandelijke beperking
Door: De Bruijn, J. e.a.
Code 2 BRUI
(met even stoefen een hoofdstuk over de draad)
Sanctie is heilig. Zin en onzin van straf in opvoeding en onderwijs.
Door: Gerrit De Moor
Code: 4 MOOR