All fields are required.

Close Appointment form

Multifunctionele dienst AttrAktief

Doelstellingen van AttrAktief

AttrAktief is een dienst binnen, en in communicatie met MPC Terbank. Deze dienst werkt in teamverband en op een deskundige wijze buitenschoolse activiteiten uit voor kinderen en jongeren van MPC Terbank. Dit om de taak van de opvoed(st)ers te verlichten.

 

Visie, waarden en accenten van AttrAktief

Het is een visie die vrij veel moet dragen.

Activiteiten doorheen het jaar, grote activiteiten, speelpleinen, kampen, Challenge … Dit alles binnen een doelpubliek dat je als heel gedifferentieerd, zowel qua leeftijd als qua functioneringsniveau, kunt omschrijven.

Het individu staat centraal. In ons aanbod komt de persoon met zijn/haar mogelijkheden en beperkingen (inzicht, emotionaliteit, lichamelijke mogelijkheden, technische vaardigheden, sociale vaardigheden, verstandelijk vermogen,) op de eerste plaats.

Er wordt gezocht naar gemeenschappelijke momenten om in grote groep met elkaar activiteiten te doen.

Hierbinnen scheppen we zoveel mogelijk activiteiten die zichzelf trekken.

AttrAktief wil ook een aantrekkelijk aanbod voor de gedifferentieerde doelgroep realiseren.  De activiteiten worden aangepast opdat ze haalbaar en veilig zijn voor de deelnemers. Het blijft ook onze bedoeling dat de jongeren (specifiek de deelgroep met licht verstandelijke handicap en zwakbegaafdheid) na verloop van tijd in staat zouden zijn met de aangeleerde vaardigheden een kans te maken in het gewone vrijetijdscircuit.

We richten ons op dit moment op alles wat met buitensport te maken heeft, omdat van deze activiteiten genoeg uitstraling komt, zodat ze geen competitief element behoeven om ze aantrekkelijk te maken. Het is eerder een overwinnen van zichzelf dan van de ander.

Een ander segment van onze activiteiten, vooral in de winterperiode, benadrukt het creatieve element(dansen, djembe, film…).

Daarin zijn we doorheen de afgelopen 35 jaar sterk gegroeid. De gasten komen graag, we zitten niet verlegen om AttrAktiviteiten, planning, …

 
DEELNEMEN IS ZICHZELF OVERWINNEN!