All fields are required.

Close Appointment form

ACTIEDAG: 22 februari

ACTIEDAG: 22 februari
ACTIEDAG: 22 februari

Vrijdag 22 februari is er een actiedag gepland. 

Via syndicale actie wordt er getracht beleidsmakers duidelijk te maken dat er zaken grondig mislopen in de herverdeling van middelen tussen de voorzieningen en tussen de bewoners/gebruikers in de omschakeling naar PVF voor volwassenen.

Daarnaast zijn er de plannen voor PVF voor minderjarigen waartegen wordt geprotesteerd.

Vanuit de directie hebben we getracht voor dit tweede punt ons standpunt te verduidelijken :

  • Hoe kijken we naar persoonsvolgende financiering en eigen regie ?
  • We zijn er niet principieel tegen, maar zijn toch niet akkoord met de voorstellen die voor liggen : waarom niet ?
  • Welke keuze zouden wij dan wel maken ?

Hier kan je ons standpunt in 10 punten uiteengezet nalezen.

BROSSEN VOOR EEN BETER ZORGKLIMAAT !