All fields are required.

Close Appointment form

Cliënten

In deze rubriek wordt in een het kort de stappen uitgelegd van de aanmeldingsprocedure.

Vervolgens worden de verschillende doelgroepen omschreven.

Indien cliënten gebruik wensen te maken van onze diensten wordt hen het reglement en de overeenkomst voor ondertekening aangeboden.

Door de jaren heen werd een heel arsenaal van inhoudelijke methoden en technieken ontwikkeld. In een nota van de psycho-pedagogische dienst en de kinderpsychiaters worden deze toegelicht.

In een laatste item krijgen de inspraakorganen voor onze cliënten een plaats. Naast voorstelling van de Jongerenraad en de Gebruikersraad wordt de Klachtenprocedure geduid.