All fields are required.

Close Appointment form

Jongerenraad

De Jongerenraad creëert een structurele inspraak en overlegorgaan voor de jongeren in onze voorziening.  Alle leefgroepen zijn op dit moment vertegenwoordigd, waarbij  het jongste lid 10 jaar is  en het oudste 21 jaar.  We werken met al deze jongeren in één grote groep  en stellen vast dat dit een succeservaring is.  Je zou denken dat het niveauverschil ervoor zorgt dat dit niet werkbaar is, maar het lukt geweldig goed.  De jongeren met meer cognitieve mogelijkheden passen zich meestal aan de jongeren met minder mogelijkheden aan.

De groep komt op regelmatige tijdstippen samen en werkt bij elke bijeenkomst rond een bepaald thema. De begeleiding gebeurt door een vaste aanwezige opvoedster samen met een vaste externe vrijwilliger.

Vaste en vrije thema’s:

  •  inspraak en suggesties voor de activiteiten van AttrAktief,
  • organisatorische punten i.v.m. de werking van MPC Terbank in jongerentaal
  • thema gerichte aspecten: kennismaken, kwaliteiten, gevoelens, drugs, communiceren, computervaardigheden (in samenwerking met Link in de Kabel), de film van het jaar…

De agenda

Omdat een vaste agendastructuur ondersteuning en houvast biedt, worden in samenspraak met de jongeren de agendapunten opgesteld.
Afhankelijk van deze agenda kunnen leden van de directie, van AttrAktief of externen worden uitgenodigd.