All fields are required.

Close Appointment form

Klachten

Ben je niet tevreden of heb je een klacht over MPC Terbank vzw?

Voor een jongere die door het MPC Terbank begeleid wordt, is het belangrijk dat de ouders en de jongere goede informatie krijgen.  Bij een opname in een leefgroep wordt het een document ‘Het Reglement van MPC Terbank’ samen met de jongere en de ouders gelezen en getekend voor ‘goedgekeurd. Hierin kunnen zij lezen wat te doen met een klacht over MPC Terbank.
‘Wat als je een klacht hebt’ staat ook in de Jongerenbrochure die elke jongere krijgt bij een opname in MPC Terbank.  Jongerenbrochure MPC Terbank

Ook een extern persoon kan bij ontevredenheid contact opnemen met een medewerker van MPC Terbank en indien nodig een mondelinge of schriftelijke klacht indienen.

Een klacht indienen.

Als je over iets van MPC Terbank niet tevreden bent, kan je hierover een klacht indienen. Dit doe je zo;
Stap 1   Je praat best eerst over je klacht  met een medewerker van MPC Terbank (de opvoeders of iemand anders van MPC Terbank).

Stap 2  Indien het probleem niet opgelost geraakt door erover te praten, kan je een klacht indienen op papier bij één van de drie leden van het directieteam, een directeur dus.
Als opschrijven te moeilijk is, kan je een afspraak maken bij een directeur of bij een andere medewerker die je met de brief kan helpen.  De directeur schrijft de klacht ook op in een speciaal boek, “het klachtenboek” en hij laat je binnen de 30 dagen schriftelijk laten weten wat er aan het probleem gedaan kan worden.

Stap 3   Als je niet tevreden bent over wat er met de klacht gedaan wordt, dan kan je een nieuwe brief schrijven naar de “interne klachtencommissie” van MPC Terbank.
De interne klachtencommissie bestaat uit:  één lid van de Raad van Bestuur van MPC Terbank en één persoon aangeduid door de leden van de Gebruikersraad.  Zij gaan praten met iedereen die iets te maken heeft met het probleem.
Als de klachtencommissie vindt dat er inderdaad een probleem is en dat je gelijk hebt om daarvoor een klacht in te dienen, dan moet MPC Terbank binnen de 30 dagen aan jou (de jongere/de ouders of extern persoon) schriftelijk laten weten wat ze aan het probleem zullen doen.
De contactgegevens van deze twee personen kan je opvragen via het secretariaat van MPC Terbank  (016/31 12 50) of via een mailtje aan secretariaat@mpcterbank.be.

Stap 4  Als de jongere of de ouders nog steeds niet tevreden zijn over wat er met de klacht is gebeurd, dan kunnen zij contact opnemen met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, dat is een officiële organisatie. Het VAPH zal dan nagaan of MPC Terbank zich aan de reglementen houdt.    klachten@vaph.be