All fields are required.

Close Appointment form

Methoden & technieken

Vanuit de missie ‘ Als opvoeding bijzondere ondersteuning vraagt, bouwt elke medewerker van het MPC Terbank samen met alle betrokkenen, aan een traject dat perspectief biedt ‘, wordt er vanuit de hulpvraag van een kind of jongere en het gezin een werkvorm gezocht die het meeste tegemoet komt aan hun behoeften en mogelijkheden.

De doelgroep van het MPC Terbank als multi-functioneel centrum bestaat uit een sterk uiteenlopende groep kinderen en jongeren met zeer verschillende behoeften en mogelijkheden. Naast de verschillende leefgroepen voor verblijf, die elk een eigen profiel hebben, is er schoolaanvullende dagopvang, schoolvervangende dagbesteding en logeren mogelijk vanuit AttrAktief, de multi-functionele dienst. De ambulante dienst zorgt voor mobiele en ambulante begeleiding.

Onder Methoden en Technieken verstaan we de verschillende pedagogische begeleidingsvormen die gehanteerd worden in onze voorziening vertrekkende vanuit een bepaalde visie op hulpverlening.

Methoden en technieken