All fields are required.

Close Appointment form

Overeenkomst

 

Vóór de jongere naar een leefgroep van MPC Terbank komt, is het belangrijk dat er goede afspraken gemaakt worden tussen ouders of de meerderjarige jongere en MPC Terbank.

Deze overeenkomst moet ondertekend worden en vormt samen met het ‘Reglement van het MPC Terbank’ één geheel.  Officieel noemt dit document het ‘Protocol van verblijf, opvang, behandeling of begeleiding’.

Overeenkomst van verblijf in het MPC Terbank vzw en Bijlage bij overeenkomst.