All fields are required.

Close Appointment form

Coronavirus UPDATE

Coronavirus UPDATE
Coronavirus UPDATE

Heverlee, 18 februari 2021

Gisteren werden de eerste vaccins voor de sector van mensen met een beperking geleverd in MPC Terbank vzw te Heverlee. Vanmiddag, donderdag 18 februari, zullen deze worden toegediend aan de cliënten en het personeel.

De snelle vaccinatie in de voorzieningen van mensen met een beperking volgt de logica om de maatschappelijk meest kwetsbare medemensen als eerste te beschermen tegen een covid-19-besmetting.

Het coronavirus maakt immers nog dagelijks slachtoffers en het inenten van de meest kwetsbaren onder ons draagt bij tot het belang van iedereen. Ouders en alle betrokkenen verwelkomen deze gunstige evolutie.

Tevens worden de personeelsleden meegenomen in deze campagne. Maandenlang stonden zij in het oog van deze Covid-storm en de schouder-aan-schouder geleverde inspanningen krijgen terug perspectief.  Zij juichen dan ook deze versnelde toediening toe.

Voor cliënten en personeelsleden is dit zeker een mentale opsteker met een vooruitzicht op een normaler leven in een veilige omgeving.

Mvg, Walter Limme, directeur MPC Terbank

Intussen wordt hier sinds vanmorgen alles veilig voorbereid om jongeren en medewerkers te ontvangen voor de vaccinaties. De boodschap van jongere Elien is duidelijk, ‘ Zet je masker op’, ook de overige veiligheidsmaatregelen gelden hier vanmiddag.

Het is dus een heuglijke dag voor iedereen die hier zo hun best hebben gedaan en we zijn allen heel blij straks te mogen aanschuiven. De +18 jarige jongeren die hier verblijven, krijgen het vaccin op de eigen medische dienst van Terbank waar ze vertrouwd zijn met het verplegend personeel. Dr. Els, Chris, Saskia, Chanica en Kathleen zijn er klaar voor, onze jongeren ook…

Als externe partner zal IDEWE, de medewerkers en stagiaires inenten.

Persbericht Leuven Actueel:
 Als eerste VAPH-voorziening ontvangt MPC Terbank vaccinaties | Leuven Actueel

ROB filmpje: Vaccinatie gestart in voorzieningen voor mensen met een beperking: MPC Terbank bijt de spits af – ROB-tv

Heverlee, 17 september 2020

Beste bezoekers,

Zoals iedereen worden ook de jongeren en de medewerkers van MPC Terbank sterk beïnvloed door de evoluties m.b.t. het Corona-virus. 

Na een moeilijke lockdown-periode en een drukke en aangepaste zomervakantie, draait momenteel ons aanbod weer volledig zoals voorheen.  

Dat kan natuurlijk  slechts mits een aantal aanpassingen die zowel van medewerkers als van jongeren en van ouders extra inspanningen vragen: zo blijven de leefgroepen niet toegankelijk voor mensen die er niet verblijven of werken;  mondmaskers zijn verplicht, ook bij het afhalen van jongeren; vrijetijdsactiviteiten  worden aangepast; een aantal vergaderingen blijven online doorgaan; voor gesprekken wordt steeds naar een zo veilig mogelijk verloop gezocht; enz.

Wij hopen samen met jullie om onze weg te vinden in die nieuwe situatie en willen iedereen, jongeren, ouders en medewekers, hartelijk danken voor de grote inspanningen die worden geleverd. 

Je mag ons uiteraard steeds contacteren met vragen rond de Corona-maatregelen. 

Namens de medewerkers
Kris Lippens
Directie Zorg

WEES ATTENT

Dit blijft voor iedereen de allerbelangrijkste richtlijn. 

Wat kan u doen om besmetting te voorkomen?

 1. was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec) met water en zeep.
 2. Moet je hoesten? Doe dat dan in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog. 
 3. Moet je regelmatig hoesten ? Dan kan je niet naar Terbank komen en neem je contact op met je huisarts. Blijf zeker thuis als je ziek bent.
 4. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 5. Er worden geen handen meer gegeven bij begroeting. Dit kan gebeuren met een zwaai of een woordje.
 6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen
 7. Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.

Heverlee, 17 maart 2020

Geachte mevrouw, geachte heer,

We brengen u ervan op de hoogte dat er vandaag binnen onze organisatie 2 jongeren zijn met koorts (37,5° en meer) en een luchtweginfectie.Door het algemeen tekort aan testmateriaal, weten we niet met zekerheid of het hier effectief om een Coronabesmetting gaat. Toch nemen wij in MPC Terbank, in navolging van de overheidsmaatregelen, een aantal ingrijpende maatregelen om het risico op de verdere verspreiding van het Coronavirus binnen de organisatie te beperken.

Indien een kind in de leefgroep koorts heeft én symptomen van een luchtweginfectie vertoont, zal het,na overleg met de instellingsarts en/of de medische dienst, in een quarantaine-leefgroep verblijven. De instellingsarts beoordeelt wanneer een kind uit quarantaine kan.

Wij volgen verder de gezondheidstoestand van álle kinderen/jongeren die nu nog in onze leefgroepen verblijven nauwgezet op. Dit wil zeggen dat wij twee keer per dag hun temperatuur meten en extra waakzaam zijn op symptomen van het Coronavirus.

Een Coronacel bestaande uit de instellingsarts (dr. Els Van den Eede), de hoofdgeneesheer (dr. Jan Umans), de kinderpsychiater (dr. Sarah Van Ransbeek), de directie, de coördinator van de sociale dienst en de medische dienst volgt de situatie continu op en stuurt de maatregelen bij wanneer dit aangewezen is.

Voor wie meer algemene info over het coronavirus wenst, kan terecht op de website www. Info-coronavirus.be.

Zit u nog met vragen of ongerustheden kan u zich richten tot onze artsen, verpleegkundigen of directie.

Wij brengen u uiteraard snel op de hoogte indien wij onze maatregelen wijzigingen.

Met vriendelijke groeten

Dr. Van den Eede, Dr.Umans – Artsen

Dr. Van Ransbeek – Kinderpsychiater

Directie

Medische Dienst

Beste ouders en familieleden,

Beste bezoekers,

13 maart 2020

Maatregelen m.b.t. Corona-virus

Richtlijnen

De maatregelen die we vanuit Terbank nemen zijn allemaal in lijn met de richtlijnen die wij krijgen van de overheid via de Agentschappen

 • Personen met een handicap
 • Jeugdhulp
 • Zorg en gezondheid

Verblijf

 • Het algemene advies is dat jongeren best thuis worden opgevangen. 
 • Daar waar dit onmogelijk is of de jeugdrechter een andere beslissing genomen heeft, verblijven de jongeren nog wel in de leefgroep. Deze jongeren zullen ook bij ziekte bij ons kunnen verblijven. 

Alle ouders werden van de maatregelen m.b.t. hun kind op de hoogte gebracht. 

Bij ziekte van hun kind zullen ouders gecontacteerd worden. 

Ambulante werking

Persoonlijke contacten en gesprekken worden tijdelijk stopgezet en waar nodig vervangen door telefonische contacten of contact via internettoepassingen (Skype, Face-time,…)

Tijdelijke stopzetting AttrAktief

De werking van AttrAktief met ook de dagopvang in S89 en Bremberg, de logeerweekends en de dagbesteding wordt tijdelijk stopgezet

Bezoek

Bezoek aan Terbank is niet meer toegelaten. 

Bezoek in de leefgroepen is ook niet meer toegelaten, ook niet voor ouders.  Bij eventueel brengen en halen dient dit aan de voordeur te gebeuren.  De jongeren zullen bij aankomst op symptomen van ziekte worden nagekeken.   

Uitzonderingen op bezoek kunnen slechts na toelating van de directie. 

Dat is bvb mogelijk voor ouders, maar steeds individueel en in een afzonderlijke ruimte. 

Zieke ouders kunnen niet op bezoek komen. 

Alle bezoekers moeten zich laten registreren en strikte hygiënische maatregelen naleven. 

Hygiëne

Dit blijft voor iedereen de allerbelangrijkste richtlijn. 

Wat kan u doen om besmetting te voorkomen?

 1. was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec) met water en zeep.
 2. Moet je hoesten? Doe dat dan in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog. 
 3. Moet je regelmatig hoesten ? Dan kan je niet naar Terbank komen en neem je contact op met je huisarts. Blijf zeker thuis als je ziek bent.
 4. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 5. Er worden geen handen meer gegeven bij begroeting. Dit kan gebeuren met een zwaai of een woordje.
 6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen
 7. Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.

Bij ziekte van uw kind

Wees alert op volgende symptomen:

 • Koorts (hoger dan 37,5°)
 • Hoest
 • Spierpijn
 • Keelpijn
 • Hoofdpijn

Neem contact op met uw huisarts als uw kind ziek is. 

Indien uw kind ziek is en het terug zou moeten komen naar de leefgroep neem je eerst contact op met de leefgroep of met de permanentie van MPC Terbank. 

Contact en vragen

Voor vragen kan U steeds contact opnemen met de leefgroep of met de sociale dienst.  Zij zullen U antwoorden of graag verder verwijzen naar de juiste personen in onze organisatie. 

Tot slot

Wij beseffen dat deze maatregelen zeer ingrijpend zijn en grote gevolgen hebben voor U en uw gezin en voor alle jongeren in de eerste plaats. 

Wij hopen binnen enkele weken met iedereen in goede gezondheid samen terug werk te kunnen maken van het traject van uw zoon/dochter. 

De directie en medewerkers van MPC Terbank.