All fields are required.

Close Appointment form

Aanwerving

Openstaande vacatures:

Op dit ogenblik hebben we 3 openstaande vacatures voor:

Begeleider
opvoeder

Onbepaalde duur

MAATSCHAPPELIJK WERKER

Voltijds | Bepaalde duur

ONTHAAL
MEDEWERKER

Deeltijds | Onbepaalde duur

Wij ontvangen graag je spontane sollicitatie via het mailadres vacature@mpcterbank.be.

Vacatures tRede:

tRede staat voor een samenwerkingsverband tussen 12 kleine/middelgrote en grote voorzieningen voor de opvang van personen met een handicap in de regio oost Vlaams-Brabant.

Op 6 september 2011 werd deze vzw gesticht met een oprichtingsvergadering en sindsdien wordt er met vereende krachten ‘gewerkt aan zorg’ in de regio. In de missie staat uitgeschreven waarvoor de 12 voorzieningen zich binnen het samenwerkingsverband engageren. Het strategisch plan vindt u op de website.

 

Link naar website tReDE

 

Vacatures binnen tRede zijn te vinden op de website via deze link naar vacatures tRede