All fields are required.

Close Appointment form

CPBW

Inspraak vanuit de werknemers kan op heel wat manieren en momenten gebeuren. Onder andere via teamvergadering, werkoverleg of functioneringsgesprek kunnen werknemers hun ideeën, grieven of standpunten bespreken en verdedigen.

En natuurlijk is er de wettelijke vertegenwoordiging van de werknemers in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk.

Een comité voor bescherming en preventie is een overlegorgaan in bedrijven/voorzieningen met >50 werknemers. Het wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgever, werknemers en de interne preventieadviseur(s).

Het CPBW heeft in MPC Terbank reeds jaren een duidelijke vaste positie ingenomen. Na de sociale verkiezingen van 2016 zijn er, voor het CPBW, 6 mandaten voor BBTK/ABVV en geen mandaat voor LBC/ACV, verkozen. Inhoudelijk worden verschillende thema’s besproken. Je kan erover lezen in het jaarverslag.

We werken steeds vanuit het overlegmodel.  Dit in consensus als het kan maar in “conflict” als het moet.