All fields are required.

Close Appointment form

Kwaliteit

Om erkend te worden en te blijven, moet een voorziening beschikken over een kwaliteitshandboek.

Het kwaliteitshandboek is op MPC Terbank permanent ter beschikking van de medewerkers van de voorziening binnen het software programma Orbis dossier. Gebruikers kunnen ook een kopie opvragen.

Vanuit MPC Terbank hebben we een procedure voor zelfevaluatie en bevat:
1° een evaluatie van de gebruikersgerichte processen;
2° een evaluatie van de organisatiegerichte processen en ingezette middelen.

Die zelfevaluatie gebeurt in samenspraak met de gebruikers en de medewerkers.

Volgende gebruikersgerichte processen maken deel uit van de zelfevaluatie:

 • Intake-procedure
 • Individuele dienstverleningsovereenkomst
 • Beëindiging
 • Collectief overleg
 • Klachten
 • Grensoverschrijdend gedrag tav gebruikers
 • Tijdelijke afzonderingsmaatregelen

Daarnaast maken volgende organisatorische processen deel uit van de zelfevaluatie:

 • Intake-procedure
 • Individuele dienstverleningsovereenkomst
 • Beëindiging
 • Collectief overleg
 • Klachten
 • Grensoverschrijdend gedrag tav gebruikers
 • Tijdelijke afzonderingsmaatregelen

De coördinatievergadering volgt via het actieplan de actiepunten op.