All fields are required.

Close Appointment form

Missie/visie

Missie

Als opvoeding bijzondere ondersteuning vraagt, bouwt elke medewerker van het MPC Terbank
samen met alle betrokkenen, aan een traject dat perspectief biedt.

 Visie

Als Medisch Pedagogisch Centrum Terbank willen wij deskundige zorg bieden aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een handicap.
Wij zijn hiervoor erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

MPC Terbank is erkend als een vergunde zorgaanbieder.
Om die maatschappelijke opdracht te vervullen, richten wij onze zorg op kinderen, jongeren en jongvolwassenen met zwakbegaafdheid of een licht of matig verstandelijke handicap,
vaak in combinatie met gedrags- en emotionele stoornissen.

De zorgvragen kunnen variëren van zeer uitgebreid met hoge zorgnoden tot zeer beperkt met occasionele ondersteuning in de vorm van gesprekken of van effectieve opvang.

In een groot aantal begeleidingssituaties is er in het gezin sprake van een problematische opvoedingssituatie omwille van de grote zorgafhankelijkheid van het kind en/of omwille
van de sociale complexiteit van de gezinssituatie.
Wij willen de gevraagde zorg realiseren door een samenwerking van verschillende partners: onze medewerkers, de kinderen en jongeren en hun ouders, de jongvolwassenen
en eventuele belangrijke derden. Vertrekkend vanuit de zorgvraag leidt deze samenwerking tot een individueel traject van ondersteuning.
Dit traject tracht hen een vernieuwd perspectief te bieden.
Dat vernieuwd perspectief kan liggen in het realiseren van kleine elementen van ontwikkeling bij de jongere, over het stabiliseren van gedrag en het uitbouwen
van een schools traject tot in het samen formuleren en uitwerken van een toekomstperspectief als volwassene.

Het uiteindelijke doel is het creëren van de optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van de eigen mogelijkheden met het oog op
een groter welzijn en een minimale zorgafhankelijkheid, met als resultaat een hogere kwaliteit van leven.

Uitgangsprincipes & Mpc Terbank als organisatie