All fields are required.

Close Appointment form

Statuten

MPC Terbank is een vzw, een Verenging Zonder Winstmerk, een groep natuurlijke of rechtspersonen die een belangeloos doel nastreven.

Bij de oprichting van een vzw dienen statuten te worden opgesteld die gelden als grondwet van de vereniging. Zij beschrijven de rechten en plichten van de leden van de raad van bestuur, structureren de vereniging en bepalen ook wil lid kan worden van de vzw en de raad van bestuur.
Statuten moeten schriftelijk, in twee exemplaren, worden opgesteld, in aanwezigheid van de stichters of via een authentieke akte bij een notaris.   Na ondertekenen door de stichters van de vzw, worden deze bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad

Statuten MPC Terbank vzw, neerlegging 2005