All fields are required.

Close Appointment form

Vergunning & erkenning

De werking van MPC TERBANK vzw als Multifunctioneel centrum is erkend door
het  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

  • Deze erkenning is geldig voor onbepaalde duur
  • Inrichtende macht: IM.097
  • Subsidie-eenheid: SE 108
  • Multifunctioneel Centrum: MFC.097.1126
  • Vergunning zorgaanbieder: VZA.097.1772  (vanaf 01/09/2016)
  • Rechtstreeks toegankelijke hulp  RTH.097. 2010  (vanaf 01/01/2017)