All fields are required.

Close Appointment form

Ambulante en mobiele begeleiding

Welke hulp bieden wij?

We stemmen onze begeleiding af op de ondersteuningsvragen en noden die er zijn.

 • We denken bv.  samen na over de opvoeding en zoeken hoe de relatie met de jongere kan verbeteren,
 • we bieden advies en concrete hulp  bij de aanpak van de jongere of bij het aanleren van vaardigheden,
 • we zoeken mee naar het versterken van de draagkracht van het gezin (ouders, broers en zussen,…),
 • we bieden hulp bij het opzetten van een sociaal netwerk.
 • we bieden hulp bij het zoeken naar een vrijetijdsinvulling en het uitbouwen van een sociaal netwerk en vrienden,
 • we bieden hulp bij sociale administratie (formulieren, aanvraag tegemoetkoming, inschrijving als werkzoekende, aanvragen van hulpmiddelen,…),
 • we kunnen het gezin indien nodig in contact brengen met of samenwerken met andere diensten ( OCMW, CGG, psychiatrie, …,)
 • vanaf 18 jaar ondersteunen wij ook:
  • bij het zoeken naar een werkplek of dag bezigheid,
  • bij het zoeken naar een woonvorm of bieden ondersteuning bij het thuis wonen,
 • we willen de jongvolwassene  sterker maken en helpen bij het verwerken van persoonlijke problemen,
 • we zoeken naar een specifieke dienst indien er nood is aan intensieve psychotherapie.

Netwerken:

Onze dienst zorgt zowel voor een goede afstemming met AttrAktief (de Multifunctionele dienst die instaat voor vrije tijd, logeren, dagbesteding en dagopvang) als voor  een goede netwerking extern. Er is voldoende afstemming met andere ambulante diensten in de regio en diensten die een  specifiek aanbod hebben voor onze cliënten (thuisbegeleiding, Outreach, netwerk leerrecht, verenigingen waar armen het woord nemen, enz.)

Locatie:

De dienst heeft zijn kantoren in het nieuwe centrale gebouw.

De begeleidingen en gesprekken kunnen doorgaan op MPC Terbank (bij voorkeur), thuis bij de cliënt, bij externe diensten (school, VDAB, OCMW, RVA, mutualiteit,…). De aard van de gesprekken en de begeleiding bepalen waar het gesprek doorgaat.

Gesprekken waar meerdere personen van de dienst bij aansluiten (coördinator, kinderpsychiater,…) gaan bij voorkeur door in het centrale gebouw van MPC Terbank.