All fields are required.

Close Appointment form

Multifunctionele dienst AttrAktief

ATTRAKTIEF is  een multifunctionele dienst binnen, en is in communicatie met MPC Terbank vzw. Deze dienst werkt in teamverband en op een deskundige wijze buitenschoolse activiteiten uit:

voor kinderen en jongeren die NIET VERBLIJVEN in MPC Terbank vzw.

 • Dagopvang  biedt een gevarieerd aanbod van spel, sport, vrije tijd, ontspanning en begeleiding. De focus ligt op aanbieden  van een zinvolle en ontspannende vrije tijdsinvulling. Kinderen en jongeren krijgen de mogelijkheid zich te ontspannen en te spelen, zonder dat er bepaalde leerdoelen moeten gerealiseerd worden
  Voor wie? Voor kinderen en jongeren van 6 tot 24 jaar, met een matig verstandelijke beperking, die naar school gaan in het Buitengewoon Onderwijs Type 2.
 • Logeren wordt gedurende een heel weekend zinvolle tijdsbesteding aangeboden. De focus ligt op het aanbieden van een zinvolle en ontspannende vrije tijdsinvulling op maat, rekening houdend met de mogelijkheden, de beperkingen en de basisbehoeften van de logees. Ze krijgen de mogelijkheid zich te ontspannen en te spelen zonder dat er bepaalde leerdoelen moeten gerealiseerd worden.
  Voor wie? Voor kinderen en jongeren van 6 tot 24 jaar, met een matig verstandelijke beperking, die school lopen in het buitengewoon onderwijs (type 2).

voor kinderen en jongeren die VERBLIJVEN in MPC Terbank vzw.

 • Dagbesteding staat voor school vervangende opvang, voor kinderen en jongeren die tijdelijk geschorst zijn of voor wie voltijds schoollopen niet mogelijk is. Afhankelijk van de reden van aanmelding wordt er gezocht naar een zinvolle dagbesteding op maat, waarbij er wordt samengewerkt met externe met als doel te werken aan een mogelijke re-integratie in de school.
  Voor wie? Voor kinderen en jongeren die verblijven in MPC Terbank, die geschorst zijn en/of waarvoor schoollopen niet mogelijk is.
 • Vrije tijd organiseert en coördineert zowel grote als kleine vrije tijdsactiviteiten, waarbij dynamiek en actief bezig zijn, de kern vormen. Naast het eigen aanbod, geleid door eigen medewerkers en vrijwilligers, wordt er ook samengewerkt met partners in de regio. Het eigen aanbod omvat o.a.:
  –  Algemene jaarwerking: Doorheen het schooljaar wordt er maandelijks een gevarieerd programma uitgegeven waarop de kinderen en jongeren van MPC Terbank vrijwillig kunnen intekenen. Eenmaal per trimester wordt een grotere activiteit gepland, waarop de hele voorziening wordt uitgenodigd (bv. start dag, winterfestival, slot dag…).
  –  Vakantiewerking: tijdens de schoolvakanties worden er speelpleinen en een zomerkamp georganiseerd. De deelnemers worden hier in kleine groepen verdeeld, aangepast aan niveau en mogelijkheden. De nadruk ligt op activiteiten buiten het eigen terrein (bv. Kano varen, mountainbiken, zwemmen…).
  –  Challenge: Eénmaal per jaar wordt een weekend georganiseerd. Hier worden allerlei buitensport activiteiten aangeboden, op maat van elke deelnemer. Ook hier worden de deelnemers ingedeeld in kleine groepen, aangepast aan niveau en mogelijkheden. Dit weekend wordt ook opengesteld voor andere voorzieningen.
  Voor de Challenge kan er enkel vanuit een voorziening of leefgroep worden ingeschreven, niet individueel.

 AttrAktief biedt ook enkele SEMI-THERAPEUTISCHE activiteiten aan waar de nadruk niet alleen op ontspanning en zinvolle tijdsbesteding ligt, maar ook op semi-therapeutische doeleinden, zoals bv. voetreflexologie, omgaan met paarden…, kampen, Challenge …

 Een terugkerend motto bij AttrAktief is ‘DEELNEMEN IS ZICHZELF OVERWINNEN!’