De Rustbox 2.0

In 2021 werkten we aan een vervolg op de eerste versie van de Rustbox, een online tool die stress bij kinderen, jongeren en begeleiders reguleert. Samen met partners Icoba, OBC Ter Wende-Espero, het Kinderpsychiatrisch centrum Genk en het begeleidingscentrum Tordaele werkte MPC Terbank de Rustbox 2.0 uit. Voor de financiële input konden we rekenen op de hulp van Lions Club Leuven en Flanders Care (Onlinehulp voor welzijn en gezondheid).

Blended hulpverlening

Onze organisatie stond mee aan de wieg van digitale hulpverleningsprojecten zoals Wai-Not, Link in kabel en de Sorrybox. We stellen graag onze expertise ter beschikking bij de ontwikkeling van nieuwe goed onderbouwde en toegankelijke werkvormen. Nieuwe media inzetten als extra hulpmiddel in begeleidingen –zeker rond thema’s die conflict en agressie kunnen voorkomen– is een meerwaarde voor vele partijen. Want een kalm brein is besmettelijk: rustige ouders, opvoeders, leerkrachten en therapeuten kunnen gemakkelijker een kind tot rust brengen. De rustbox 2.0 als vernieuwende blended hulpverlening maakt duurzame zorg mee mogelijk. Het wil de kracht van pedagogische methodiek combineren met de kracht van nieuwe (en sociale) media (laagdrempelig, interactief, creatief, multimediaal,…). Deze laatsten kunnen
geïndividualiseerd worden gebruikt om het biologisch proces achter stressopbouw en -afbouw te beïnvloeden. Omdat de smartphone voor ongeveer iedereen, dus ook voor jongeren, binnen handbereik ligt, kan het worden ingezet op momenten dat de begeleider niet beschikbaar is.

Rustplanner

De rustbox helpt om ‘rustig’ te blijven of te worden. De theoretisch onderbouwde tool reguleert het stressniveau en verlaagt de spanningsopbouw. Via de rustplanner krijg je zicht op mogelijke triggers en rustgevers. Deze lijst werd samengesteld door begeleiders, psychologen, therapeuten en kinderpsychiaters met ervaring in het werken met kinderen en jongeren in verschillende settings. Ze lieten zich inspireren door het gedachtengoed van de Veerkrachtcirkel, Geweldloze Communicatie en the Sensory Profile. Daarnaast werd er ook geput uit de vele professionele ervaringen met kinderen en jongeren én uit ervaringen uit de persoonlijke levenssfeer.

Rust voor iedereen

Het project richt zich op een brede groep. In principe kan iedereen die aan individuele stressreductie wil werken gebruik maken van de methodiek. De Rustbox 2.0 is er in het bijzonder voor kinderen en jongeren uit de kinder- en jeugdhulpverlening. Er is extra aandacht besteed aan de onderlinge stressregulerende dynamiek tussen begeleider en kind. Daarnaast kunnen ook volwassenen met licht mentale of psychische problemen gebruik maken van de tool. De online tool is ook beschikbaar voor medewerkers uit de Vlaamse opvoedings- en huisvestigingssector, de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector en onderwijs, de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Scroll naar boven