Disclaimer

Over de inhoud van deze website

Het MPC Terbank vzw beoogt een functionele en correcte dienstverlening.

Deze website is eigendom van het MPC Terbank vzw, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3001 Leuven – Heverlee, Tervuursesteenweg 295, met ondernemingsnummer KBO 0408 377 126. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden van deze disclaimer.

De volledige inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan het MPC Terbank vzw of rechthoudende derden. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of het geheel van deze website onder welke vorm of op welke wijze dan ook is verboden. Indien u gebruik wilt maken van een automatische link naar onze website, heeft u hiervoor onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig.

In de aangeboden elektronische diensten streeft het MPC Terbank vzw naar een optimale uitvoering van de dienstverlening. Vanuit deze overweging wijst het MPC Terbank vzw elke aansprakelijkheid af voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden online informatie of dienstverlening, behoudens gevallen van grove nalatigheid.

Aangezien men een strikte procedure moet volgen bij het gebruik maken van onze online diensten of dient aan te loggen met een gebruikersnaam en een persoonlijk paswoord die toegekend worden aan de gebruikers, wijst het MPC Terbank vzw elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het oneigenlijk gebruik van deze procedures of wachtwoorden door de gebruiker.

Het MPC Terbank vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar gelinkt wordt vanop de eigen website of vanop webpagina’s die vallen onder het beheer van MPC Terbank vzw. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van het MPC Terbank vzw. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Het MPC Terbank vzw streeft ernaar om de aangeboden informatie en diensten up-to-date te houden. Wegens de steeds wijzigende inhouden en wetgeving is het onmogelijk dit permanent op te volgen. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid op dit vlak af. Informatie, afwegingen en simulaties die gemaakt worden op basis van elementen van onze website worden altijd meegedeeld onder voorbehoud. De resultaten dienen als “richtinggevend” beschouwd te worden en zijn niet bindend.

Scroll naar boven