MISSIE | VISIE

Mission Possible

Als opvoeding bijzondere ondersteuning vraagt, bouwt MPC Terbank samen met alle betrokkenen aan een traject dat perspectief biedt.

gift kopiëren
hart

Als zorg bijzondere ondersteuning vraagt

Wij zijn er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een lichte of matige verstandelijke handicap, vaak gecombineerd met gedrags- en emotionele stoornissen.

De zorg voor deze jongeren vraagt bijzondere ondersteuning op maat.

Terbank biedt verschillende ondersteuningsvormen. Doordat elke situatie anders is werken wij vraag-gestuurd. De zorgvraag vertrekt vanuit de jongere en/of zijn naaste omgeving, of vanuit instanties zoals de Jeugdrechtbank. 

We zoeken samen de beste weg om het beoogde resultaat te bekomen. Het resultaat kan bijvoorbeeld zijn

  • het realiseren van kleine elementen van ontwikkeling bij de jongere,
  • het stabiliseren van gedrag,
  • het uitbouwen van een schools traject,
  • het samen formuleren en uitwerken van een toekomstperspectief als volwassene.

We realiseren dit door een multidisciplinaire werking van begeleiders, orthopedagogen, teamcoördinatoren, dokters, psychiaters, verpleegkundigen en administratieve medewerkers die elkaar continu ondersteunen.

Visie

oog kopiëren

We bouwen mee aan een wereld waarin er voor iedereen een rol is weggelegd. We focussen op mogelijkheden en houden rekening met beperkingen.

We creëren een warm ondersteuningsklimaat dat de nodige veiligheid, nabijheid en structuur biedt. In een trauma-sensitieve omgeving bieden we kansen om emoties en gedrag zo goed als mogelijk te leren reguleren.

Iedereen heeft recht op kansen om te leren en te groeien. We zorgen ervoor dat onze kinderen en jongeren dezelfde mogelijkheden krijgen als alle andere kinderen, en dat medewerkers zich kunnen ontplooien. Om jezelf en anderen te leren kennen, bieden we ruimte voor bewustwording van capaciteiten, ontwikkeling van krachten en brengen we mensen bij elkaar.

Wij streven naar algemeen welzijn bij onze kinderen, jongeren en hun context, maar ook bij onze medewerkers. Wij willen dit bekomen door

  • een betrokken, waarderende en motiverende coaching en begeleiding
  • een maximaal haalbare persoonlijkheidsontwikkeling,
  • een aantrekkelijke en inspirerende leer-, leef- en werkomgeving waarin open communicatie, feedback en inspraak onmisbaar zijn.

MPC Terbank wil een expertisecentrum zijn waar ervaringsdeskundigheid, vakbekwaamheid en organisatieontwikkeling samenkomen. We zijn steeds bereid onze kennis uit te breiden en over te dragen.  

We leggen ons toe op maatschappelijk verantwoord ondernemen en innoveren. We werken toekomstgericht in versterkende samenwerkingen binnen en buiten de sector, zoals het samenwerkingsverband ’t Rede en projecten met inclusief en/of duurzaam karakter. We maken klimaatverantwoorde keuzes op gebied van energie, voedsel, materialen en mobiliteit…

Scroll naar boven