Inspraakorganen

MPC Terbank vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren, en ouders gehoord worden in hun eigen traject, maar ook in het traject van onze organisatie. Wat doet de organisatie? Welke beslissingen neemt ze? Hoe ziet de toekomst van MPC Terbank eruit? Meedenken en  meepraten noemen we inspraak. Inspraak krijgt in onze organisatie vorm op heel wat manieren en momenten.

Binnen MPC Terbank zijn er voor hen 2 officiële overlegorganen: de Jongerenraad en het Collectief Overlegorgaan.

Jongerenraad

De Jongerenraad is een inspraakorgaan voor de jongeren in MPC Terbank. Ze praten mee over de beleidsbeslissingen en vertellen hoe zij hierover denken. Alle leefgroepen en leeftijden zijn vertegenwoordigd in deze raad.

Hoe ziet een bijeenkomst van de Jongerenraad eruit? 

Op regelmatige tijdstippen komen de kinderen en jongeren van de raad in groep samen. Een vaste begeleider en vaste vrijwilliger overlopen de agenda. Deze agenda wordt in samenspraak met de jongeren opgesteld. Afhankelijk van de agendapunten worden directieleden, medewerkers van de dienst AttrAktief of mensen van buiten MPC Terbank uitgenodigd. Dit gebeurt niet zo heel vaak.

En dan praten en luisteren we naar elkaar.

  • De leden van de Jongerenraad doen voorstellen voor het programma van AttrAktief: welke activiteiten zouden ze graag een keertje doen?
  • De begeleiding geeft uitleg over beslissingen in de organisatie en over hoe MPC Terbank werkt. Ze zorgt dat iedereen alles begrijpt. Moeilijke woorden worden uitgelegd in makkelijke jongerentaal. Iedereen wordt betrokken in het gesprek.
  • Er wordt dieper ingegaan op verschillende thema’s uit de leefwereld van kinderen en jongeren. Het kan gaan over kwaliteiten, gevoelens, drugs, communiceren, computervaardigheden (in samenwerking met Link in de Kabel, het klimaat, gezonde voeding…

Collectief overlegorgaan

Het Collectief Overlegorgaan (vroeger: Gebruikersraad) is een vergadering waar ouders en meerderjarige jongeren informatie krijgen over de werking van MPC Terbank. Ze krijgen de mogelijkheid om hun wensen en meningen te delen met de organisatie, en om hun inbreng mee te laten wegen in de beslissingen.  De organisatie krijgt op zijn beurt inzicht in de beleving van cliënten. Zo kunnen we onze hulpverlening nog beter afstemmen op hun noden en verlangens.

In deze vergadering zitten minimum 3 en maximum 11 ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen, jongeren of jongvolwassenen die op MPC Terbank verblijven of ambulant begeleid worden. Je kan 4 jaar in het Collectief Overlegorgaan zitten. Is de 4 jaar om, dan wordt een nieuw lid gezocht. Dit doen we ook als de samenwerking tussen jou of je kind en MPC Terbank stopt.

Scroll naar boven