Kwaliteit | Erkenning | Vergunning

Kwaliteit

Om erkend te worden en te blijven, moet een voorziening beschikken over een kwaliteitshandboek. Daarin beschrijf je welke kwaliteit je zal bieden en hoe je dit zal realiseren. Het kwaliteitshandboek bevat 3 delen: het kwaliteitsbeleid, het kwaliteitsmanagementsysteem en kwaliteitsverbetering of zelfevaluatie.

Vanuit MPC Terbank hebben we een procedure voor zelfevaluatie. Hierbij evalueren we:

 • de gebruikersgerichte processen
 • de organisatiegerichte processen en ingezette middelen.

Die zelfevaluatie gebeurt in samenspraak met de gebruikers en de medewerkers.

Volgende gebruikersgerichte processen maken deel uit van de zelfevaluatie:

 • Intake-procedure
 • Individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO): opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van de IDO
 • Beëindiging van de ondersteuning
 • Organisatie van het collectief overleg met gebruikers
 • Afhandeling van klachten van gebruikers
 • Het voorkomen, detecteren van en gepast reageren op grensoverschrijdend t.a.v. gebruikers
 • De tijdelijke afzonderingsmaatregelen

Daarnaast maken volgende organisatorische processen deel uit van de zelfevaluatie:

 • Selectie en werving
 • Introductie nieuwe medewerkers
 • Evaluatiegesprekken
 • Functioneringsgesprekken
 • VTO
 • Tevredenheid van medewerkers

Wens je een kopie of heb je vragen over het kwaliteitshandboek? Stel je vraag telefonisch via 016 31 12 50 of online via het contactformulier.

Vergunning | Erkenning

De werking van MPC TERBANK vzw als multifunctioneel centrum is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en Opgroeien voor GES+ jongeren.

 • Deze erkenning is geldig voor onbepaalde duur
 • Inrichtende macht: IM.097
 • Subsidie-eenheid: SE 108
 • Multifunctioneel Centrum: MFC.097.1126
 • Vergunning zorgaanbieder: VZA.097.1772 | vanaf 01/09/2016
 • Rechtstreeks toegankelijke hulp  RTH.097. 2010 | vanaf 01/01/2017
Scroll naar boven