All fields are required.

Close Appointment form
slider loading
  • Slider image 0

MPC Terbank is een Multifunctioneel Centrum (MFC) dat gepaste antwoorden biedt op zorgvragen voor:

  • verblijf,
  • dagbesteding tijdens schooluren,
  • buitenschoolse dagopvang,
  • logeren,
  • ambulante en mobiele begeleiding voor jongeren en gezinnen.

De 11 leefgroepen garanderen de mogelijkheid op een flexibel verblijf. 4 zijn gelokaliseerd op de centrale site en 7 leefgroepen zijn decentraal gehuisvest in Heverlee. Naast dit residentieel aanbod voorziet de dienst AttrAktief in schoolaanvullende activiteiten. Deze dienst zet in op vrije tijd, op naschoolse dagopvang en dagbesteding, op semitherapeutische sessies en zelfs op het inrichten van logeerweekends. De ambulante dienst tenslotte begeleidt 40 kinderen en jongeren in de thuisomgeving.