Traumasensitief werken

Veel kinderen en jongeren waarmee we werken zijn slachtoffer van chronisch trauma binnen hun context. Daarom vinden we het belangrijk dat begeleiders in de ondersteuning voldoende kennis hebben van de gevolgen van trauma op de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind en de gevolgen hiervan op het dagelijks leven. De kennis moet voldoende handvaten bieden om de vertaalslag te maken naar de praktijk. In de leefgroep willen we voorwaarden scheppen om het trauma te verwerken zodat kinderen hun ontwikkelingstaken en maatschappelijke taken kunnen volbrengen. Dit betekent o.a. stabiliteit brengen in het leven van het kind door een veilig en voorspelbaar leefklimaat te bieden, psycho-educatie aan te reiken, te werken via een kalm brein en door het positieve zelfbeeld van het kind te versterken

Formuleren van actiepunten

De psycho-pedagogen maakten samen met de kinderpsychiaters verder werk van het formuleren van actiepunten om binnen de organisatie gerichter rond trauma bij onze doelgroep te werken. Deze punten bundelden we in een actieplan dat we implementeren onder de naam ”traumasensitief werken”. Om gemeenschappelijke taal en engagement te verkrijgen is i.s.m. OBC Ter Wende-Espero een vormingstraject opgezet waarbij alle zorgpersoneel wordt meegenomen in de theoretische inzichten rond trauma en het NMT model (Neurosequential Model of Therapeutics).

Concreet

Na deze algemene inleiding zullen de inzichten in 2022 verder geconcretiseerd worden op een vormings-namiddag in kleinere groepen (voor alle leefgroepen en inhoudelijke diensten).

Het traumasensitief werken wordt vertaald in heel diverse methodieken:

  • Omgaan met honden, paarden, schapen (uitgebreid aanbod binnen vrije tijd en dagbesteding AttrAktief), Open Weide, Het Nijswolkje,….
  • Individuele sessies voetreflexologie
  • De Rustbox
  • Individuele sessies KZen Zen (Mindfullness )
  • Stimuleren van bewegingsactiviteiten
  • Stimuleren van creatieve activiteiten
  • Stimuleren van lichaamsgerichte activiteiten.
Scroll naar boven