Vrije tijd | Dagbesteding

dagopvang

Kinderen en jongeren die in MPC Terbank verblijven kunnen gebruik maken van het interne vrijetijds- en schoolvervangend aanbod. Loop je een ambulant of mobiel begeleidingstraject in MPC Terbank, dan bekijken we of je kan aansluiten op het vrijetijdsaanbod.

Vrije tijd

Het vrijetijdsaanbod omvat een algemene jaarwerking (maandelijks programma met leuke activiteiten en trimestriële uitschieters zoals de start- en slotdag en het winterfestival), een vakantiewerking (speelpleinen en een zomerkamp) en de Challenge (buitensportweekend op locatie waarop ook cliënten van andere organisaties welkom zijn). 

Daarnaast is er ook een semi-therapeutisch aanbod waarbij de nadruk niet alleen op ontspanning ligt, maar waar we ook een stukje therapeutisch werken. Zo leren kinderen bijvoorbeeld hun krachten ontdekken door de omgang met paarden en hun angsten en stress verminderen door voetreflexologie.

 

Dagbesteding

Kinderen en jongeren die tijdelijk geschorst zijn op school of niet in de mogelijkheid zijn voltijds school te lopen, hebben nood aan schoolvervangende opvang of zinvolle dagbesteding.

Afhankelijk van de reden van aanmelding zoeken we naar dagbesteding op maat. Hiervoor werken we samen met externen. Het blijft steeds de bedoeling het kind te re-integreren op school.

AttrAktief

Dagbesteding en vrije tijd worden georganiseerd door dienst AttrAktief. Deze dienst werkt een hele reeks aan buitenschoolse en schoolvervangende activiteiten uit. Hun motto ‘deelnemen is zichzelf overwinnen!’ vertaalt zich in een gevarieerd en zorgvuldig samengesteld aanbod dat toegankelijk is voor al onze kinderen en jongeren.

Scroll naar boven