Verblijven in een leefgroep

In MPC Terbank kunnen kinderen en jongeren die tussen 3 en 21 jaar oud zijn verblijven. Onze verblijfsmodule is er voor jongens met een licht of matig verstandelijke beperking en meisjes met een matig verstandelijke beperking. Wanneer er thuis -en eventueel ook op school- problemen zijn, kan een verblijf in een van onze leefgroepen een oplossing zijn. Leeftijd, geslacht en zorgvraag van het kind of de jongere bepalen welke leefgroep het meest geschikt is.

MPC Terbank heeft 11 leefgroepen. De meeste van deze leefgroepen zijn gewone huizen in Leuven of in Heverlee. 4 leefgroepen liggen op onze centrale site.

Wil je gebruik maken van verblijf binnen MPC Terbank, dan is toelating van de intersectorale toegangspoort (ITP) nodig.

woon
W groenveld

Samen in groep

In elke leefgroep verblijven 6 tot 11 kinderen of jongeren met soortgelijke noden. Het verblijf kan zowel voltijds (weekdagen, al dan niet met weekend en/of vakanties) als deeltijds (minder dan 5 dagen per week). Er werken 4 tot 5 begeleiders. De begeleiders wisselen elkaar af. Op drukke momenten zijn ze met twee of drie. Is het rustig, bijvoorbeeld tijdens het weekend of in de vakantie, dan werken ze alleen. Een huishoudhulp zorgt voor het onderhoud van het huis, doet de was en de strijk en helpt de kinderen waar het nodig is. 

1 kind | 1 zorgteam

Opgroeien is een proces dat verandering inhoudt. Dat geldt ook voor opgroeien in een leefgroep. Kinderen worden ouder. Hun behoeften en zorgnoden wijzigen. Er is een andere school nodig…

In MPC Terbank willen we kwalitatieve continuïteit van het zorgtraject garanderen. Dit doen we door een vast zorgteam rond elk kind te bouwen. Een vast zorgteam biedt waardevolle stabiliteit.

gift kopiëren

Het vast zorgteam bestaat uit een zorgbegeleider, orthopedagoog, maatschappelijk werker, verpleegkundige en kinderpsychiater. Zij zijn vertrouwd met de jongere en zijn context.

Een maatschappelijk werker volgt het gezin, ook als er wordt geschakeld naar een andere leefgroep.

Een goed georganiseerde leefgroep

Elk kind moet kunnen opgroeien in een warme en veilige omgeving. Daarom proberen we een huiselijke sfeer zo dicht mogelijk te benaderen.  

Een goed georganiseerde leefgroepswerking maakt leven in groep mogelijk. Elke leefgroep heeft eigen afspraken over wat wel en niet mag en hoe het leefgroepsgebeuren er concreet uitziet. De regels zijn er om duidelijkheid en rust te brengen. Al de afspraken zijn gebundeld in het leefgroepsboekje. Dit krijgen het kind en de ouders mee wanneer duidelijk is in welke leefgroep het zal verblijven.

W menu

In de jongerenbrochure krijg je extra informatie over onze werking en afspraken. Download de jongerenbrochure!

Een dag
in de leefgroep

Bij elke leefgroep hoort een eigen werking die aangepast is aan leeftijd en noden van de kinderen en jongeren die er verblijven. Daarnaast heeft ook elke groep, net zoals de kinderen die er verblijven, zijn eigenheid. Een eigen aanpak, eigen afspraken en regels, eigen gewoontes… De grote lijnen van het dagverloop zijn natuurlijk voor alle leefgroepen grotendeels dezelfde. Wil je weten hoe zo’n doordeweekse dag eruitziet?

Weekends
bij verblijf

In de weekends blijven steeds enkele leefgroepen open om de kinderen en jongeren die niet naar huis gaan op te vangen. Zaterdagen en zondagen zien er wat anders uit dan schooldagen. In de leefgroep verloopt alles wat meer relaxt. Je kan uitslapen. Er is meer tijd om te spelen, om een ijsje te gaan eten in Leuven centrum of om eens naar de film te gaan. Je kan rijden met de gocarts in het park of de rust opzoeken in het bos.

Vrije tijd
& Dagbesteding

Voor kinderen en jongeren die in MPC Terbank verblijven organiseert de dienst AttrAktief vrijetijdsactiviteiten, bestaande uit een algemene jaar- en vakantiewerking, en het Challenge-weekend.

Is voltijds naar school gaan moeilijk en even niet haalbaar, dan zijn er alternatieven op maat binnen schoolvervangende dagbesteding.

Scroll naar boven