Aanmelden voor verblijf

Aanmelden voor verblijf in MPC Terbank gebeurt via de intersectorale toegangspoort (ITP).

Wat is ITP?

De ITP regelt de toegang tot niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. In elke provincie bestaat zo een toegangspoort die de toegang regelt tot langdurige, intensieve en gespecialiseerde soorten van jeugdhulpverlening. Hun medewerkers bepalen wie in aanmerking komt en voor welk hulpaanbod.

Een aanmelding verloopt in 3 stappen

Stap 1: het A-document invullen

Een hulpverlener van bijvoorbeeld het CLB, CGG, mutualiteit etc. treedt op als verwijzer en helpt met de aanvraag voor ondersteuning. Hij vult samen met de ouders het A-document in. Dat document beschrijft de hulpvraag. Het ingevuld formulier wordt bezorgd dan aan de intersectorale toegangspoort. 

Een overzicht van verwijzers die kunnen helpen met het invullen van het A-document, vind je hier!

Stap 2: ITP behandelt jouw aanvraag

Het A-document wordt behandeld door 2 teams van de ITP:

  • het team indicatiestelling: zij onderzoeken de hulpvraag en situatie en bepalen welke vorm van jeugdhulp het meest geschikt is. Een indicatiestellingsverslag volgt binnen de 30 werkdagen.
  • het team jeugdhulpregie: zij onderzoeken welke zorgverlener geschikt is. Dat kan bijvoorbeeld een centrum als MPC Terbank zijn. Binnen de 15 werkdagen doen zij een voorstel. 

Beslist de ITP dat MPC Terbank een geschikte zorgverlener is in deze hulpvraag, kan een aanmelding gebeuren in onze voorziening.

Stap 3: MPC Terbank verwerkt de aanmelding

Wanneer MPC Terbank de aanmelding ontvangt, onderzoekt het aanmeldingsteam of het kind of de jongere binnen onze doelgroep past. Doorslaggevende criteria hierbij zijn: regio, verstandelijke niveau, aard van de problematiek en leeftijd. Binnen de 60 dagen laten we weten of een verblijf bij ons mogelijk is. Bij een positief antwoord, komt het op onze wachtlijst.

Wanneer er een open plaats komt, plannen we een eerste intakegesprek. Dit is een verkennend gesprek om te bekijken hoe we de hulpverlening zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de noden. Nadien hebben we een tweede intakegesprek om de nodige administratie in orde te brengen en een startdatum voor verblijf of begeleiding te bepalen.

Bij vragen over onze verblijfsmodule en de aanmelding, contacteer onze opnamecoördinator op 016 31 12 50.

Scroll naar boven