nRTH en RTH: een woordje uitleg

Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking kunnen in Vlaanderen gebruik maken van niet-rechtstreeks toegankelijk hulpverlening (nRTH) en rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH).

2 soorten hulpverlening

Het verschil tussen nRTH en RTH zit voornamelijk in de intensiteit, de mate en frequentie van de hulpverlening.

nRTH is er voor wie langdurige, intensieve en gespecialiseerde hulp nodig heeft. RTH er is voor wie af en toe en nood heeft aan beperkte handicap-specifieke ondersteuning. RTH kan je maar een beperkt aantal keer per jaar inschakelen. Wil je deze hulp vaker inschakelen, zal je een indicatiestelling (kinderen en jongeren) of PVB (jongvolwassenen en volwassenen) moeten aanvragen. Dan kan je, binnen de grenzen van je indicatiestelling of toegekende budget en in akkoord met de voorziening, ongelimiteerd gebruik maken van deze hulp.

nRTH-aanbod MPC Terbank

Binnen nRTH biedt MPC Terbank verblijf in een leefgroep aan. Wil je hier gebruik van maken, dan is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort (ITP) nodig. Lees hier hoe dit te werk gaat.

RTH-aanbod MPC Terbank

Binnen RTH biedt MPC Terbank ambulante en mobiele trajectbegeleiding, buitenschoolse activiteiten en logeren aan. Voor deze ondersteuningsvormen hoef je geen aanvraag in te dienen bij het VAPH of de ITP. Je moet wel aan enkele voorwaarden voldoen.

  • Je hebt een (vermoeden van) handicap.
  • Je woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor volwassenen is een wettelijke domicilie vereist, voor minderjarigen volstaat een feitelijke verblijfplaats in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Je hebt als minderjarige nog geen persoonlijk assistentiebudget (PAB) en krijgt geen ondersteuning vanuit een multifunctioneel centrum.
  • Je hebt als meerderjarige nog geen persoonsvolgend budget (PVB)

Voldoe je aan de voorwaarden? Neem rechtstreeks contact met ons op via de aanmeldformulieren voor de desbetreffende ondersteuningsvorm: ambulante en mobiele zorg, buitenschools aanbod of logeren. Op basis van je aanmelding zullen we je vraag beoordelen en nemen we vervolgens contact met je op.  

Indien je intensiever en/of frequenter ambulante en mobiele begeleiding, dagopvang of logeren nodig hebt, kan dit via een aanmelding bij de ITP. Lees hier hoe dit te werk gaat. 

In overleg en binnen de mogelijkheden van MPC Terbank is een combinatie van begeleidingsvormen mogelijk. De ondersteuningsvorm kan in de loop van de begeleiding en na overleg wijzigen.

Uitgebreidere info vind je op de website van het VAPH.

Scroll naar boven