Het open huis

Met het open huis willen we een inclusief en laagdrempelig aanbod ontwikkelen voor en samen met jongvolwassenen met een verstandelijke beperking (17-25 jaar). Dit aanbod krijgt vorm door de inbreng van de jongeren zelf. Want in deze ondersteuningsvorm zijn zij aan zet en nemen zij de regie.

Even binnenlopen

Het open huis is een inloophuis waar jongeren met een beperking binnenlopen als er nood is aan een babbel bij een kop koffie of een tas soep. Ze kunnen er terecht met hun bezorgdheden en krijgen de kans hun talenten te ontwikkelen. Samen koken, even chillen, surfen op het internet, muziek luisteren en maken… veel kan, niets moet!

Sociaal sterk

Ervaring uitwisselen met andere jongeren, kennis maken met buurtbewoners, even terugvallen op vrijwilligers…Het open huis geeft jongeren de kans hun sociale contacten te verruimen.

Nieuwe werkvormen

Het inloophuis komt voort uit ons nog lopend Project Jongvolwassenen waarin we nieuwe flexibele werkvormen willen ontwikkelen om jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking te begeleiden, zodat ze een perspectief krijgen in de overgang naar een traject als volwassene. We willen hen versterken op vlak van wonen, schoollopen, werken, vrije tijd en hen hierbij psychologisch ondersteunen.

Interesse?

Heb je interesse of vragen? Neem contact op met de coördinator via het contactformulier. 

Scroll naar boven