De 11 leefgroepen van MPC Terbank

4 parkwegen op de centrale site

De Parkwegen zijn leefgroepen voor jongeren met een matig verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of emotionele problemen. Er wordt ingezet op het creëren van een veilige leefomgeving en op therapeutische ondersteuning in de dagelijkse werking.

Alle jongeren zijn op één of meerdere levensdomeinen ernstig vastgelopen. In de leefgroep proberen we binnen een beschermende omgeving het leven van de jongeren te stabiliseren en hen in een ontwikkelingsstimulerende omgeving terug ontwikkelingskansen te bieden.

Er wordt waar nodig intensief samengewerkt met kinderpsychiatrische settings. Jongeren die tijdelijk of voor lange tijd niet (voltijds) naar school kunnen, kunnen beroep doen op de dienst dagbesteding.

In leefgroep Parkweg 1 en Parkweg 4 verblijven jongens die in het BuSO type 2 of type 3, opleidingsvorm 1 of 2 volgen.

In leefgroep Parkweg 2 verblijven jongens en meisjes vanaf 10 jaar. Zij volgen BuBaO of BuSO type 2 onderwijs.

Parkweg 3 is een leefgroep die zich specifiek richt op jongens en meisjes met een uitgesproken ASS-problematiek. Voorspelbaarheid creëren in tijd, ruimte en aangeboden activiteiten aan de hand van de basismethodiek “TEACCH” staat centraal in hun werking. De kinderen volgen buitengewoon onderwijs in school Terbank, BuBaO type 2 of BuSO Opleidingsvorm 1.

Nog 7 leefgroepen in Heverlee

Onze andere leefgroepen zijn gehuisvest in huizen in de buurt. Vier leefgroepen richten zich op kinderen en jongeren met een matig verstandelijke beperking. 

Drie leefgroepen richten zich op kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking. We zetten in op het creëren van een huiselijke sfeer met een ruim aanbod aan activiteiten. 

Leefgroep Meulemanslaan

In leefgroep Declercqlaan en leefgroep Meulemanslaan verblijven jongens en meisjes vanaf 13 jaar met een matig verstandelijke beperking. Enkele hebben ook gedrags- of emotionele problemen of een ASS-gerelateerde problematiek. De jongeren lopen school in type basisaanbod of type 2 (BuBaO of BuSO opleidingsvorm 1, 2 of uitzonderlijk 3).

Werken rond sociaal gedrag en zelfstandigheid staan in deze groepen centraal. Met de eigenheid en de individuele noden van elke jongere in het achterhoofd wordt een individueel traject uitgewerkt. Tijdens het weekend werken deze twee leefgroepen samen en verblijven de jongeren in de leefgroep in de Meulemanslaan. 

Leefgroep Tweekleinewegenstraat en leefgroep Groenveld 102 zijn twee gemengde leefgroepen voor jongens en meisjes vanaf kleuterleeftijd tot ongeveer 14 jaar. De kinderen lopen school in type basisaanbod of type 2 onderwijs (BuBaO of BuSO opleidingsvorm 1 en 2).

Wanneer er sprake is van bijkomende gedrags- of emotionele problemen zoals ASS, ADHD, een hechtingstrauma, wordt er gezocht naar ingangen om deze kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen. Het socio-emotionele kader is daarbij een belangrijke invalshoek.

Leefgroep Tweekleinewegenstraat
Leefgroep Groenveldstraat 102

Elk kind heeft zijn eigen dagbord met een voor hem of haar interessant aanbod aan spel- en leermateriaal. Dit materiaal wordt ingezet om hun ontwikkeling te stimuleren. 

In deze leefgroep besteden we veel aandacht aan het stimuleren van zelfredzaamheid. De kinderen hebben taakjes en helpen mee waar dit kan.

Tijdens het weekend werken de leefgroepen Tweekleinewegenstraat en Groenveld 102 samen. De jongeren die in het weekend niet naar huis gaan, verblijven van vrijdag- tot zondagavond in het weekendhuis Groenveld 102.

In leefgroepen Groenveld 104 en Sint-Jansbergsesteenweg 87 is een aanbod voorzien voor puberjongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. We maken hier een onderscheid tussen de studio- en de leefgroepswerking.

De jongeren krijgen elk een individueel traject, aangepast aan hun mogelijkheden, werkpunten en emotionele leeftijd. De mate van structuur en toezicht is eveneens individueel bepaald. We werken aan het stimuleren van zelfstandigheid en trachten het netwerk van de jongeren te versterken.

Leefgroep Groenveld 104
Leefgroep Sint-Jansbergsesteenweg 87

Tijdens het weekend werken leefgroepen Groenveld 104 en Sint-Jansbergsesteenweg 87 samen en gaat het weekendverblijf door in Groenveld 104.

De jongens van leefgroep Naamsesteenweg zijn tussen de 7 en 15 jaar en hebben een licht verstandelijke beperking. Meestal is er sprake van bijkomende gedrags- of emotionele problemen of een ontwikkelingsstoornis. De meest voorkomende problemen hebben te maken met ASS, ADHD en hechtingstrauma. De jongeren lopen school in type 3, 9 of basisaanbod (BuBaO of BuSO opleidingsvorm 3 en 4, uitzonderlijk regulier secundair onderwijs). 

De jongens en hun begeleiders trekken er graag op uit om iets actief te ondernemen of te gaan sporten. Dit wordt afgewisseld met voldoende rustmomenten in de leefgroep. Via een statutensysteem worden jongeren gemotiveerd om hun gedrag bij te sturen en met hun werkpunten aan de slag te gaan.

Scroll naar boven