Sociale kaart voor jongvolwassenen | by MPC Terbank

Binnen MPC Terbank zetten we hard in om jongeren te verzelfstandigen. We stimuleren hen zelf aan het roer van hun traject te staan en hun leven vast te nemen. En dat doen we niet zomaar… 

Knowledge is emPOWERen!

Het aantal werk- en dakloze jongeren neemt met de jaren toe. Het merendeel van deze groep zijn jongeren die de vrijwillige hulpverlening verlaten op het ogenblik ze meerderjarig worden.
Onderzoek leert ons dat deze jongvolwassenen onvoldoende op de hoogte zijn van de sociale hulpverleningsinitiatieven in hun omgeving. Tijd dat daar verandering in komt!

Kennis over welke hulp er in je buurt bestaat is dé start om zélf hulp te zoeken. Het helpt dus om op een eenvoudige en snelle manier correcte en actuele informatie te kunnen raadplegen. En die info krijgt een sterk visueel ingestelde jeugd liefst op een visueel aantrekkelijke manier aangereikt. Lange teksten zonder beeld werken voor hen niet.  En net daarom is de sociale kaart van MPC Terbank zo een voltreffer! De poster biedt in één oogopslag een ton aan informatie over organisaties waarbij jongeren zelfstandig, zonder hulp van een hulpverlener, terecht kunnen. 

Een schat aan info op 1 plattegrond

De sociale kaart van Leuven verschaft jongvolwassenen (al dan niet met een beperking) info over verschillende sociale initiatieven in het Leuvense die vrij toegankelijk zijn en hulp bieden op diverse domeinen:  welzijn, wonen en geld, werk en vrije tijd. De poster geeft het plattegrond van Leuven weer met de locaties van zijn verschillende hulporganisaties. QR-codes die naar hun websites leiden, verlagen de drempel om verdere info op te zoeken. De organisaties werden gegroepeerd per domein, en elk domein kreeg een eigen kleur. 

Met dank aan

Melissa Schuurman, studente Orthopedagogie aan de KU Leuven, ontwikkelde deze handige sociale kaart i.h.k.v. haar praktijkonderzoek, tijdens haar stage bij MPC Terbank. Dank je wel, Melissa!

Interesse?

De kaart kan gebruikt worden door jongeren én begeleiders.  We delen hem graag met iedereen die ermee aan de slag wil. Download hem hier.

Scroll naar boven