DIENAMO CRISIS

Onze mobiele en ambulante dienst DIENAMO biedt begeleiding aan huis voor jongeren en jongvolwassenen met een mentale beperking, een ASS en/of een GES-profiel. Sinds kort verleent deze dienst hun knowhow in deze doelgroepen ook in crisisbegeleiding als er handicapexpertise vereist is.

DIENAMO CRISIS biedt korte en intensieve begeleiding aan voor minderjarigen en gezinnen in een crisissituatie die zich hebben aangemeld via het crisismeldpunt –18 (CAW). Het doel: de crisis de-escaleren en meer ingrijpende maatregelen tegengaan, maar ook houvasten bieden aan alle partijen om nieuwe crisissen te voorkomen.

Via gesprekken, psycho-educatie, een veiligheidsplan of andere methodieken pogen de begeleiders om de breuk tussen de jongeren en zijn gezin te voorkomen. In samenspraak met de aanmelder en de cliënt worden doelstellingen opgesteld die inspelen op de problemen achter de crisis en leiden tot een betere leefsituatie voor de jongere en het gezin. Daarnaast krijgen gezinnen intensieve pedagogische begeleiding om structuur en veiligheid in hun gezin te verkrijgen.                                 

De begeleiding in het gezin duurt 28 dagen aan circa 3 contacten per week, maar kan afhankelijk van de casus korter duren of verlengd worden met 28 dagen. Eventueel kan er ook doorverwezen worden naar vervolghulpverlening.

DIENAMO CRISIS heeft onlangs zijn eerste begeleidingstraject afgerond, een nieuw traject is inmiddels opgestart. In de tussentijd blijven we bijschaven aan onze werking en begeleiding. Op die manier werken we naar optimale hulpverlening voor jongeren met een beperking en hun gezin die het dringend nodig hebben.

Foto: Nuttawan Jayawan (Vecteezy)

Scroll naar boven