GewoonMee

Buitenschoolse opvang vinden voor een kind met een specifieke zorgnood: het is een aartsmoeilijke opdracht, zeker in de vakantieperiodes. Daarom startte MPC Terbank samen met Stad Leuven, Huis van het Kind en zorgorganisaties uit de regio Leuven-Diest het project ‘GewoonMee’ op. Het doel: een inclusief opvangnetwerk creëren voor kinderen tussen 0 en 6 jaar met zwaardere ondersteuningsnoden. Kinderen met specifieke zorgbehoeften gewoon meenemen in bestaande opvang.

Hoever staat het project 10 maanden na de opstart? Marina De Greef, een van de drijvende krachten, nam ons tijdens een gesprek gewoon mee in het verhaal.

Marina De Greef werkt als inclusiecoach voor het Centrum Inclusieve Kinderopvang (CIK) van Stad Leuven, een organisatie die gezinnen helpt in hun zoektocht naar opvang voor kinderen met specifieke zorgbehoeften. Als inclusiecoach begeleidt ze reguliere kinderopvangorganisaties in het opvangen van kinderen met specifieke zorgbehoeften.

Het aanbod voor kinderen met zwaardere ondersteuningsnoden is echter ontoereikend, en dat is zeker tijdens de vakantieperiodes het geval. “Uiteraard worden er voor kinderen met een beperking activiteiten op maat georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de G-sportkampen. Echter, het geheel overschouwend, zijn er te weinig alternatieven. Ouders zitten tijdens de vakanties vaak met de handen in het haar omdat ze vrijwel niet terecht kunnen bij gewone buurtopvang.”

Meer dan een idee

Toen MPC Terbank voorstelde om voor deze doelgroep een opvangaanbod in bestaande opvangplaatsen te creëren, zette het CIK er meteen zijn schouders mee onder. “Een CIK streeft ernaar om kinderen met een specifieke zorgnood mee op te vangen in het reguliere aanbod. Dit initiatief paste dus perfect in onze missie en visie. In 2022 werd de projectaanvraag die we samen met Huis van het Kind indienden, positief beantwoord en in januari 2023 werden er werkingsmiddelen tegenover gezet. Het idee GewoonMee kon vanaf dan concreet gemaakt worden.”

Sharing is caring: expertise delen

“In eerste instantie werkte GewoonMee enkel samen met opvangorganisaties die al enige werkervaring hadden met inclusieve kinderopvang. Maar we willen zo veel mogelijk gezinnen helpen en dus zo veel mogelijk instanties over de streep trekken, ook al beschikken ze niet meteen over specifieke ervaring met onze doelgroep. ‘t Eekhoorntje in Kessel-Lo is daar een mooi voorbeeld van. Zij werkten in het verleden reeds met kinderen uit kwetsbare gezinnen en toonden zich bereid om die expertise tijdens de zomervakantie in te zetten om kinderen met zwaardere zorgnoden een plaatsje te geven.”

“Sinds de opstart heeft GewoonMee een dertigtal gezinnen verder kunnen helpen. In het begin werd er enkel vakantieopvang gefaciliteerd. In ’t Eekhoorntje worden de ervaringen van de vakantieopvang meegenomen naar hun naschoolse opvang. Maar ook Ferm (Heverlee) en de speelpleinwerking Groene Zone breidden hun aanbod uit. Recent hebben ook enkele vrijetijdsorganisaties zoals Cirkus in Beweging en buurtwerking Fabota interesse getoond in het project.”

“Om kwaliteitsvolle opvang te garanderen, zorgt GewoonMee voor de gepaste begeleiding en ondersteuning ter plaatse. Daarvoor doen we beroep op de deskundigheid van begeleidend personeel van VAPH-organisaties zoals MPC Terbank. Ook Resonans (Tienen) sprong mee op de kar. Deze begeleiders kijken naar de zorgnoden van het kind, werken samen met de opvang een actieplan uit, geven vorming en coachen het opvangteam. Is er nood aan extra handen, worden vrijwilligers, monitoren of jobstudenten ingezet. Deze helpende handen zijn nodig om de opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoeften mogelijk te maken in de reguliere opvang. GewoonMee zorgt voor hun coaching.

Gewoon verder

Hoewel GewoonMee een sterke doorstart heeft gemaakt, ligt er nog heel wat werk in het verschiet. “Onze prioriteit is om stabiliteit in het project te krijgen. En dan vooral in het kennisdelen vanuit de VAPH-organisaties. Tijdens de vakantie gaan ook begeleiders met verlof. Hierdoor konden we niet anders dan schakelen tussen onze experten. Idealiter zien we een vaste begeleider een opvangteam ondersteunen. Dat bleek in de vakanties niet haalbaar. We zoeken naar een oplossing om die versnippering te voorkomen.

GewoonMee bekijkt of uitbreiding naar andere leeftijden mogelijk is. “Die sprong kunnen we uiteraard enkel maken als we daarvoor de nodige middelen krijgen. Het is wachten op een evaluatie van het VAPH om te weten of we daarvoor in aanmerking komen. Als we kunnen uitbreiden, zullen we die kans niet onbenut laten en doen we gewoon verder.”

Zoveel meer dan een project

In zijn proefjaar heeft GewoonMee alvast geen windeieren gelegd. De effecten van dit initiatief zijn niet enkel voelbaar bij de gezinnen, maar geeft ook de medewerkers in de kinderopvang een boost aan zelfvertrouwen nadat ze de laatste jaren crisis na crisis incasseerden. “Het nijpende personeelstekort, de Corona-crisis, een reeks incidenten met fatale gevolgen die kinderopvang in een negatief daglicht zette. Dat beukt in op het (zelf)vertrouwen in de sector.

In het begin stootten we op best wat weerstand bij het opvangpersoneel. Extra zorg bovenop de gekende torenhoge werkdruk, wie wil zich hiervoor engageren? Gelukkig brokkelt weerstand af wanneer teams meer en meer vertrouwd raken met kinderen met een beperking. De persoonlijke verrijking en de herwonnen waardering zijn van onschatbare waarde. GewoonMee zet kinderen met een extra zorgnood én de kinderopvangsector in hun kracht: twee vliegen in een klap!”

Scroll naar boven