Yes, we (s)can!

Het zal niemand verbazen dat een zorgvoorziening als MPC Terbank jaarlijks heel wat energie verbruikt en best wat CO2 uitstoot. Dat energieverbruik werd gedetailleerd in kaart te gebracht a.d.h.v. een energiescan die we gratis konden laten uitvoeren met de hulp van het VIPA, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, en het VEB, het Vlaams Energiebedrijf. Het resultaat van deze scan: een overzicht van alle energiebesparende maatregelen die de energiefactuur doen dalen en de CO2-uitstoot verminderen. Maar ook meer bewustwording bij medewerkers en jongeren  en een technische ploeg die met plezier de vele uitdagingen op het pad richting duurzaamheid aangaat.

Lees het interview “Stappen vooruit met één groot energieproject per jaar”: https://www.departementwvg.be/stappen-vooruit-met-%C3%A9%C3%A9n-groot-energieproject-jaar

Scroll naar boven